Simpozijum Društva digestivnih radiologa Srbije,  OKTOBAR 2024.

Simpozijum Društva digestivnih radiologa Srbije, OKTOBAR 2024.

Poštovane kolege,

zadovoljstvo mi je da vas pozovem na ovogodišnji Simpozijum Društva digestivnih radiologa Srbije koji će se održati 11. oktobra u Novom Sadu u hotelu „Sheraton“.

Simpozijum će biti organizovan u dve sesije.

Prepodnevna sesija će biti posvećena savremenim dijagnostičkim i terapijskim tretmanom tumora pankreasa, a popodnevna Kronovoj bolesti. Na kraju obe sesije je planirana panel diskusija sa prikazom interesantnih slučajeva iz kliničke prakse u cilju razmene mišljenja i iskustava i u cilju građenja što bolje međusovne saradnje.

Značaj godišnjih sastanaka našeg društva se ogleda u tome da budemo upoznati sa najnovijim stavovima i smernicama Evropskih radioloških udruženja (ESR, ESGAR), kao i Evropskog udruženja gastroenterologa, digestivnih onkologa i abdominalnih hirurga.Zbog toga su u poslednjih nekoliko godina sastanci Društva digestivnih radiologa Srbije koncipirani kao multidisiplinarni i u njima, pored radiologa, učestvuju gastroenterolozi, onkolozi i hirurzi kako bi nam približili najnovije, savremene terapijske tretmane.

Godišnja članirana predstavlja kotizaciju za Simpozijum.

Simpozijum je u procesu akreditacije kod Zdravstvenog saveta Srbije.

Srdačno Vas pozivamo da se pridružite Društvu digestivnih radiologa Srbije i ovogodišnjem simpozijumu 11. oktobra.

Srdačan pozdrav,
Dr sc. med. Jelena Pilipović Grubor
Predsednik Društva digestivnih radiologa Srbije

 

***PREUZMITE PRELIMINARNI PROGRAM***

REGISTRACIONA FORMA

CAPTCHA image

This helps us prevent spam, thank you.

SHARE IT: