POREMEĆAJI GUTANJA, 2021

POREMEĆAJI GUTANJA, 2021

    Kurs je namenjen specijalistima otorinolaringologije, fonijatrije, neurologije, fizijatrije, pulmologije, pedijatrije, specijalistima i doktorima opšte medicine, logopedima, defektolozima. Kurs je akreditovan sa 12 KME bodova za predavače i 6 KME bodova za polaznike Broj akreditacije А-1-260/21 Cena kursa iznosi 8 500,00 dinara (uračunat...

Continue reading →