7. SIMPOZIJUM GINEKOLOŠKE ONKOLOGIJE,  APRIL 2019.

7. SIMPOZIJUM GINEKOLOŠKE ONKOLOGIJE, APRIL 2019.

“ Ginekološka onkologija za primarni,sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite“ 12. april 2019. godine Velika Sala Skupštine APV- Novi Sad Vladike Platona bb, 21101 Novi Sad. Stručni profil: specijalisti ginekologije i akušerstva, internisti-onkolozi, specijalizanti ginekologije i akušerstva, patolozi. Kotizacija: 5500 din. sa PDV-om 2800 din. sa PDV-om za članove...

Continue reading →