PERZISTENTNI LARINGOFARINKSNI SIMPTOMI (PLPS) –NAPREDNI KURS

PERZISTENTNI LARINGOFARINKSNI SIMPTOMI (PLPS) –NAPREDNI KURS

01. APRIL 2023. NOVI SAD, Novi Sad   Kurs je namenjen specijalistima otorinolaringologije, fonijatrije, pulmologije, pedijatrije, fizijatrije, specijalistima i doktorima opšte medicine, doktorima dentalne medicine, logopedima, defektolozima Kurs je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem А-1-1598/22 sa 12 bodova za predavače i 6...

Continue reading →