ČETVRTI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES, septembar 2024

ČETVRTI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES, septembar 2024

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će se ove godine, u organizaciji Senološkog udruženja Srbije, održati ČETVRTI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES sa međunarodnim učešćem, u periodu od 27. do 28. septembra 2024. godine u Novom Sadu.


OPŠTE INFORMACIJE

 

MESTO ODRŽAVANJA: Novi Sad

VREME ODRŽAVANJA: 27-28. septembar 2024. godine.

IZLOŽBA: Za vreme trajanja Kongresa biće otvorena izložba farmaceutskih kompanija i proizvođača opreme

AKREDITACIJA: U toku.

CILJNA GRUPA KONGRESA: lekari, radiolozi, internisti, onkolozi, hirurzi, radio terapeuti i patolozi

KOTIZACIJA

Kotizacija za lekare – 16.000,00 RSD
Kotizacija za lekare – članove Senološkog udruženja sa plaćenom članarinom za 2024. god. – 12.000,00 RSD*
Kotizacija za lekare na specijalizaciji  – 8.000,00 RSD**

Svečana večera – 4.000,00 RSD

*Potrebno priložiti dokaz o uplati članarine
**Potrebno priložiti dokaz o specijalizaciji

Kotizacija uključuje: prisustvo Kongresu i izložbi, kongresni materijal, potvrdu o učešću, koktel dobrodošlice, kafe pauze i ručkove predviđene programom. Svi registrovani učesnici će dobiti bedž prilikom preuzimanja kongresnog materijala na registracionom pultu. Prisustvo radnom delu i drugim kongresnim aktivnostima moguće je samo uz bedž.

VAŽNI DATUMI:

01. avgust 2024. – rok za slanje sažetaka
01. septembar 2024. – rok za obaveštavanje o prihvatanju i načinu prezentovanja rada
15. septembar 2024. – rok za registraciju i uplatu kotizacije za učesnike sa prihvaćenim radom
20. septembar 2024. – rok za registraciju i uplatu kotizacije za učesnike bez rada

PRELIMINARNI PROGRAM

REGISTRACIONA FORMA

Prijava za učešće vrši se popunjavanje registracione forme. Nakon uspešnog slanja potvrda će biti poslata na Vašu email adresu

jpg, jpeg, png, gif

jpg, jpeg, png, gif

CAPTCHA image

This helps us prevent spam, thank you.

UPUTSTVO ZA PISANJE SAŽETAKA

 

1. Sažetke na srpskom koristeći latinično pismo, treba pisati u programu Word for windows, upotrebom fonta Times New Roman, veličine 12.
2. Naslov se piše malim slovima, osim početnog slova (izbegavati skraćenice u naslovu).
3. U novom redu se pišu imena autora i koautora (početno slovo imena i prezime). Prvi autor prezentuje rad.
4. U sledećem redu navesti afilijacije autora i koautora (u slučaju različitih ustanova koristiti oznake 1,2,3, itd. u superskriptu)
5. Tekst sažetka bez naslova, autora i afilijacija, ne može biti duži od 250 reči i treba da sadrži uvod i cilj rada, metode, rezultate i zaključak (bez formalno navedenih podnaslova u okviru teksta). U tekstu ne koristiti tabele, grafike i ne navoditi reference.
6. Ispod teksta sažetka navesti puno ime i prezime autora, mesto zaposlenja, broj licence, telefon i elektronsku adresu (e-mail) na koju će biti poslato obaveštenje o prihvatanju rada.

ROK ZA SLANJE SAŽETAKA – 01.08.2024

ROK ZA OBAVEŠTAVANJE O PRIHVATANJU I NAČINU PREZENTOVANJA RADA – 01.09.2024.

 

PRIJAVA SAŽETAKA

doc, docx

CAPTCHA image

This helps us prevent spam, thank you.

Hotel ALEKSANDAR
Bul. Cara Lazara 79, Novi SadJEDNOKREVETNA SOBA – 7650,00 RSD

DVOKREVETNA SOBA – 9300,00 RSD

Cena je izražena po sobi, po noći. U cenu noćenja je uključeno: noćenje sa doručkom, boravišna taksa, upotreba hotelskog parkinga, WIFI interneta

Zahtev za rezervaciju poslati na email mice@panacomp.net


ORGANIZATORI:

IZVRŠNI ORGANIZATOR:Senološko udruženje Srbije
Put doktora Goldmana 4
21208 Sremska Kamenica
Telefon: +381 21 480 5613
E-mail: kongres@senologija.rs
Web: www.senologija.org

Centar za KME Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
Hajduk Veljkova 3,21000 Novi Sad
Telefon: + 381 21 484 3010
E-mail: ckezns@uns.ac.rs
Web: www.medical.uns.ac.rs

Panacomp – zemlja čuda d.o.o.
Bulevar Cara Lazara 96
21000 Novi Sad
Telefon: +381 21 466 075
E-mail: mice@panacomp.net
Web: www.panacomp-kongresi.net

SHARE IT: