DECA I ADOLESCENTI U OTORINOLARINGOLOGIJI, April 2024

DECA I ADOLESCENTI U OTORINOLARINGOLOGIJI, April 2024

06. APRIL 2024. godine, hotel NOVI SAD, Novi Sad

Kurs je namenjen specijalistima otorinolaringologije, audiologije, fonijatrije, pedijatrije, doktorima opšte medicine, logopedima, defektolozima

Kurs je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem А-1-2034/23 sa 12 bodova za predavače i 6 bodova za učesnike

Preuzmite FLAJER

Cena kursa iznosi 10.000,00 dinara
Za penzionere i specijalizante odobrava se povlašćena cena za uplate iz ličnih sredstava i iznosi 5.000,00 dinara

Prijava se vrši popunjavanjem registracione forme

 

ONLINE PRIJAVA JE ZATVORENA

 

 

 

SHARE IT: