DEVETI SIMPOZIJUM GINEKOLOŠKE ONKOLOGIJE, JUN 2022

DEVETI SIMPOZIJUM GINEKOLOŠKE ONKOLOGIJE, JUN 2022

DATUM ODRŽAVANJA: 10. jun 2022. godine
MESTO ODRŽAVANJA: Kongresni centar Instituta za onkologiju Vojvodine, Put dr Goldmana br. 4, Sremska Kamenica


Stručni profil: specijalisti ginekologije i akušerstva, internisti-onkolozi, specijalizanti ginekologije i akušerstva, radiolozi, radijacioni onkolozi.

Kotizacija:

  • 5500 din. sa PDV-om
  • 2800 din. sa PDV-om za članove UGOS-a, neophodna potvrda uplate članstva za 2022. godinu
  • Na licu mesta 6500 din sa PDV-om
  • Specijalizanti sa indeksom – gratis

Akreditacija ZSS: u tokuPRIJAVE ZA SIMPOZIJUM SU ZATVORENE

SHARE IT: