DESETI SIMPOZIJUM GINEKOLOŠKE ONKOLOGIJE, JUN 2023

DESETI SIMPOZIJUM GINEKOLOŠKE ONKOLOGIJE, JUN 2023

DATUM ODRŽAVANJA: 09. jun 2023. godine
MESTO ODRŽAVANJA: Kongresni centar Instituta za onkologiju Vojvodine, Put dr Goldmana br. 4, Sremska Kamenica


Stručni profil: specijalisti ginekologije i akušerstva, internisti-onkolozi, specijalizanti ginekologije i akušerstva, radiolozi, radijacioni onkolozi.

Kotizacija:

  • 5000 din. sa PDV-om
  • 2500 din. sa PDV-om za članove UGOS-a, neophodna potvrda uplate članstva za 2023. godinu
  • Na licu mesta 6500 din sa PDV-om
  • Specijalizanti sa indeksom – gratis

Akreditacija ZSS: u toku


PRIJAVE ZA SIMPOZIJUM SU ZATVORENE


SHARE IT: