1. KONGRES PALIJATIVNE MEDICINE SRBIJE

1. KONGRES PALIJATIVNE MEDICINE SRBIJE

Prvi kongres palijativne medicine Srbije: integracija palijativnog zbrinjavanja u lečenje obolelih od maligniteta, neuroloških i plućnih bolesti, u organizaciji Instituta za plućne bolesti Vojvodine, će se održati od 13-14. oktobra 2023. godine u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu.

Eminentni eksperti iz zemlje i inostranstva iz oblasti palijativne medicine, onkologije, neurologije i pumologije podeliće svoja znanja o dijagnostičkim algoritmima, metodama procene težine bolesti, aktuelnim terapijskim modalitima, suportivnoj i simptomatskoj terapiji, interventnim i drugim metodama lečenja od značaja za multiprofesionalni pristup obolelima od maligniteta, respiratornih i neuroloških bolesti koje zahtevaju palijativno zbrinjavanje.

Skup je podržan od strane Instituta za onkologiju Vojvodine, Klinike za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, Udruženja bronhologa Srbije i Crnogorskog udruženja medikalnih onkologa.

Od izuzetne nam je važnosti da pružimo priliku svim zainteresovanim stranama da uzmu učešće u ovoj veoma važnoj temi i da tokom trajanja skupa razmenimo znanje i iskustva, kao i da unapredimo saradnju sa ciljem poboljšanja statusa naših pacijenata.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate:

KONTAKTI
Tomi KOVAČEVIĆ    tomikns@hotmail.com
Darijo BOKAN          darijobokan@gmail.com
Ivana REPAC             mice@panacomp.net

Program pod nazivom “Integracija palijativnog zbrinjavanja u neurologiji, pulmologiji i onkologiji” akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije kao Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem pod akreditacionim brojem A-1-1679/23, za lekare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare, sa 13 bodova za predavače, 8 za pasivno učešće, 11 za usmenu i 9 za oralnu prezentaciju

Kotizacija za lekare iznosi 96€ i uključuje učešće u naučnom programu, posetu izložbenom prostoru, sertifikat o učešću, kafe pauze, ručak i zajedničku večeru predviđene programom
Kotizacija za medicinske sestre i tehničare je besplatna ali ne uključuje zajedničku večeru. Doplata za večeru iznosi 55e
Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan izdavanja predračuna

PRIJAVA ZA UČEŠĆE  je zatvorena

SHARE IT: