6. Simpozijum ginekološke onkologije RADIKALNA HISTEREKTOMIJA, april 2018

6. Simpozijum ginekološke onkologije RADIKALNA HISTEREKTOMIJA, april 2018

6. Simpozijum ginekološke onkologije
RADIKALNA HISTEREKTOMIJA

20. april 2018. godine

Velika sala Rektorata, Univerzitet u Novom Sadu
Ul. Dr Zorana Đinđića 1, Novi Sad

 

Stučni profili:
Specijalisti ginekologije i akušerstva, internisti onkolozi, patolozi, specijalizanti ginekologije i akušerstva

Kotizacija:
5500 din. sa PDV-om
3000 din. sa PDV-om za članove UGOS-a, neophodna potvrda uplate članarine za 2018. godinu
3000 din. sa PDV-om za članove ESGO-a, neophodna potvrda uplate članarine za 2018. godinu
6500 din sa PDV-om za prijave i uplate na licu mesta
Specijalizanti – gratis, neophodna potvrda statusa

Akreditacija:
Simpozijum je akreditovan od strane ZSS kao nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem pod brojem A-1-2526/17
Broj bodova za predavače: 9 KME
Broj bodova za polaznike: 5 KME

 

Preuzmite FLAJER sa programom simpozijuma

 

SHARE IT: