V multidisciplinarni simpozijum POREMEĆAJI FUNKCIJE I BOLESTI ŽDRELA, Mart 2018

V multidisciplinarni simpozijum POREMEĆAJI FUNKCIJE I BOLESTI ŽDRELA, Mart 2018

PETI MULTIDISCIPLINARNI SIMPOZIJUM

POREMEĆAJI FUNKCIJE I BOLESTI ŽDRELA

Hotel “NOVI SAD”
 24. mart 2018. godine

 

Simpozijum je akreditovan sa 9 KME bodova za predavače i 5 KME bodova za polaznike
Broj akreditacije A-1-2530/17

Kotizacija iznosi 7000,00 RSD
(PDV je uključen u cenu)

Simpozijum je namenjen specijalistima otorinolaringologije, pedijatrije, infektologije, pulmologije, specijalistima i doktorima opšte medicine

Preuzmite FLAJER 

 

 

SHARE IT: