III multidisciplinarni simpozijum „POREMEĆAJI FUNKCIJE I BOLESTI JEDNJAKA“

III multidisciplinarni simpozijum „POREMEĆAJI FUNKCIJE I BOLESTI JEDNJAKA“

 

esophagus-passing-diaphragm

I POZIV

Povodom 7. aprila Svetskog dana zdravlja
i 16. aprila Svetskog dana glasa

organizuje se

Treći multidisciplinarni simpozijum
„POREMEĆAJI FUNKCIJE I BOLESTI JEDNJAKA“

Simpozijum će biti održan 09. aprila 2016. godine u Novom Sadu
Skup je akreditovan sa 11 KME bodova
za predavače i 5 KME bodova za učesnike

Broj akreditacije А-1-3179/15

 

Simpozijum je namenjen otorinolaringolozima, internistima, gastroenterolozima, pulmolozima, hirurzima, radiolozima, pedijatrima, specijalistima i doktorima opšte medicine

Troškovi učešća na simpozijumu – 6 500,00 dinara
Broj učesnika je ograničen na 150

Naučni i programski odbor Simpozijuma:
Prof. dr Slobodan M. Mitrović, Novi Sad, Vojvodina, Srbija
Prof. dr Dragan Dankuc, Novi Sad, Vojvodina, Srbija
Prof. dr Slobodan Savović, Novi Sad, Vojvodina, Srbija
Prim. dr Jasna Jovićević, Novi Sad, Vojvodina, Srbija
Prof. dr Zoran Komazec, Novi Sad, Vojvodina, Srbija
Prof. dr Svetozar Sečen, Novi Sad, Vojvodina, Srbija
Prof. dr Dragomir Damjanov, Novi Sad, Vojvodina, Srbija

PREUZMITE FLAJER

 

SHARE IT: