7th Serbian-French Oncology Congress

NSOC-02

 

 

NSOC-03

Program kongresa možete preuzeti ovde: PROGRAM

REGSITRACIONA FORMA

 

Unesite ulicu, broj i mesto stanovanja

Unesite Vašu adresu: ulica i broj, poštanski broj i grad

Navedite tačan naziv ustanove ili sponzora koji za vas plaća kotizaciju

Navedite ulicu, broj, poštanski broj i grad sponzora

Navedite PIB ustanove ili sponzora

Please wait...
SHARE IT: