FORUM O TEŠKOJ ASTMI, 04-05. decembar 2020.


Registracija učesnika

Prisustvovanje sastanku će biti omogućeno registrovanim učesnicima. Broj učesnika sa punom kotizacijom je ograničen na 120. Broj učesnika sa jednodnevnom kotizacijom je ograničen na 50. Online registracija će biti moguća do 15.11.2020. Za vreme trajanja sastanka biće omogućena registracija na licu mesta.

 

Rana registracija – do 01. novembra 2020.

Puna kotizacija: specijalisti, lekari, farmaceuti                                           120,00 EUR
Puna kotizacija: specijalizanti, studenti, medicinski tehničari                   70,00 EUR

Jednodnevna kotizacija: specijalisti, lekari, farmaceuti                              70,00 EUR
Jednodnevna kotizacija: specijalizanti, studenti, medicinski tehničari    40,00 EUR

Kasna registracija – nakon 01. novembra 2020.

Puna kotizacija: specijalisti, lekari, farmaceuti                                           180,00 EUR
Puna kotizacija:Specijalizanti, studenti, medicinski tehničari                  120,00 EUR

Jednodnevna kotizacija: specijalisti, lekari, farmaceuti                            100,00 EUR
Jednodnevna kotizacija: specijalizanti, studenti, medicinski tehničari    70,00 EUR

*Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema zvaničnom srednjem kursu NBS

*Studenti doktorskih studija, specijalizanti i studenti medicinskog fakulteta moraju dokazati svoj status studentskim indeksom koji mora biti dostavljen sa registracijom.

Kotizacija uključuje:

Učešće u naučnom programu
Posetu izložbenom prostoru
Radni materijal
Sertifikat o učešću
Kafe pauze i  ručak predviđene programom
Svečanu večeru (nije uključeno u jednodnevnu kotizaciju)

Pojedinačne i grupne registracije

Sve pojedinačne i grupne registracije će se obavljati putem online portala. Registracija na licu mesta biće moguća samo tokom trajanja sastanka.

Registracija na licu mesta u Novom Sadu

Registracioni pult će biti postavljen u zgradi Rektorata Univerziteta tokom održavanja sastanka.

Uslovi otkazivanja registracije

Obaveštenje o otkazu registracije mora biti pismeno dostavljeno organizatoru. Otkazivanje je moguće do 1. Novembra 2020. kada će se vratiti ukupan iznos umanjen za 10,00 EUR (u dinarskoj protivvrednosti) za otkazivanje. Povrat sredstava će biti odrađen u roku od 30 dana od zahteva učesnika.

Promene registracije i imena

Ukoliko ste sprečeni da prisustvujete, možete da predate registraciju kolegi besplatno do 1. decembra 2020, a potom uz administrativnu taksu od 5,00 EUR.

 

Prijava za učešće:

 

CAPTCHA image

This helps us prevent spam, thank you.

SHARE IT: