FORUM O TEŠKOJ ASTMI, 04-05. decembar 2020.Drage kolege i prijatelji,

U ime Institita za plućne bolesti Vojvodine, sa zadovoljstvom Vas pozivamo na 3. Forum zemalja jugoistočne Evrope o teškoj astmi – SAF 2020, koji će se održati u periodu od 04.- 05. decembra 2020. godine u Novom Sadu.

Cilj SAF 2020 je da okupi eminentne naučnike i kliničare jugoistične Evrope, na sastanku posvećenom svim aspektima dijagnostike i lečenja teške astme.

Verujemo da će SAF 2020 podstaći razmenu iskustava i ideja, unaprediti naučnu saradnju u regionu i doprineti da lečenje pacijenata sa teškom astmom u svakodnevnoj kliničkoj praksi bude u skladu sa najnovijim naučnim saznanjima.

Pozivamo sve predavače i učesnike da interaktivno učestvuju na sastanku i sa nama podele svoja iskustva, znanja i stručnost.

Novi Sad, kao administrativni centar Vojvodine i drugi po veličini grad u Republici Srbiji, je moderan univerzitetski, kulturni, turistički i kongresni centar regiona i jedan od najrazvijenijih gradova jugoistočne Evrope. Želimo Vam dobrodošlicu u našem gradu, uvereni da će SAF 2020 biti još jedna prekretnica u boljem i savremenijem lečenju pacijenata sa teškom astmom.

 

Srdačno Vas pozdravljamo i očekujemo u Novom Sadu!

 

U ime Organizacionog odbora SAF 2020

Predsednik Foruma:                                                                                                                              Sekretar Foruma:   

Sanja Hromiš                                                                                                                                           Biljana Zvezdin       


Prof. dr Ratko Đukanović
Prof. dr Predrag Minić
Prof. dr M. Košnik
Prof. dr Sanja Dudvarski Ilić
Doc. dr Edin Jusufović
Prof. dr Kopitović Ivan
Prof. dr Matijaž Fležar

Asist. dr Sanja Hromiš
Prof. dr Ivan Čekerevac
Prof. dr Biljana Zvezdin
Prof. dr Pešić
Prof. dr Zorica Lazić
Prof. dr Sabina Škrgat
Prof. dr Ivana Stanković
Prof. dr Vesna Spirić

Doc. dr Vladimir Žugić
Prof. dr Miki Vukčević
Doc. dr Violeta Kolarov
Doc. dr Danijela Kuhajda
Prof. dr Branislava Milenković
Dr Dragan Dragišić
Prof. dr Maja Buljčik
Prof. dr Slobodan Mitrović

PETAK 04.12.2020.

08.15-09.00 Okupljanje i registracija učesnika

09.00-09.10 POZDRAVNA REČ
                        Ilija Andrijević

IMUNOLOŠKA OSNOVA TEŠKE ASTME
Predsedavajući: Ratko Đukanović, Predrag Minić

09.10-09.40 Prirodni tok astme – od fetalnog razvoja do adultnog doba
                      Predrag Minić
09.40-10.10 Interakcija urođenog i stečenog imuniteta u patogenezi teške astme
                       Peter Korošec
10.10-10.40 Heterogenost fenotipova i endotipova teške astme
                     Sanja Popović-Grle
10.40-11.10 Prognoziranje kliničkog odgovora u teškoj astmi
                      Ratko Đukanović

11.10-11.40 KAFE PAUZA

SAVREMENA TERAPIJA TEŠKE ASTME
Predsedavajući: Sabina Škrgat, Sanja Hromiš

11.40-12.00 Terapijski algoritam: prava terapija za pravog pacijenta
                     Sanja Hromiš
12.00-12.20 Alergija u teškoj astmi
                       Edin Jusufović
12.20-12.40 Za i protiv deplecije eozinofila pri primeni IL-5 antitela – akademski osvrt
                      Matijaž Fležar
12.40-13.00 Izazovi u lečenju „ T2 Low“ astme
                       Ivan Čekerevac
13.00-13.20 Lečenje teške astme u trudnoći
                       Sabina Škrgat

13.20-14.20 RUČAK

DILEME I KONTROVERZE
Predsedavajući: Branislava Milenković, Sanja Popović-Grle

14.20 -14.40 Mesto HRCT u teškoj astmi – praktični pristup
                        Dragan Dragišić
14.40-15.00 Mikrobiom u teškoj astmi – šta smo znali do sada?
                       Mirjana Hadnađev
15.00-15.20 Kortikosteroidni receptori i teška astma
                       Srđan Pešić
15.20-15.40 Trebaju li nam OCS u terapiji održavanja teške astme?
                      Biljana Zvezdin
15.40-16.00 Karakteristike teške astme kod adolescenata
                       Branislava Milenković

16.00-16.20 KAFE PAUZA

PACIJENTI IZ STVARNOG ŽIVOTA
Predsedavajući: Biljana Zvezdin, Ivana Stanković

16.20-16.40 SHAPR program. Karakteristike pacijenata sa teškom astmom u Srbiji
                       Zorica Lazić
16.40-17.00 Karakteristike pacijenata sa teškom astmom u Hrvatskoj
                       Marina Lampalo
17.00-17.20 Upitnici i teška astma – primenjivost i nova saznanja
                       Ivana Stanković
17.20-17.40 Udruženje pacijenata sa teškom astmom

17.40-18.00. ZATVARANJE PRVOG DANA SASTANKA

SUBOTA 05.12.2020.

08.15-09.00 Okupljanje učesnika

KOMORBIDITETI I ASTMA
Predsedavajući: Vesna Tomić¬Spirić, Ivan Čekerevac

09.00-09.20 Uticaj komorbiditeta na karakteristike teške astme
                       Miroslav Ilić
09.20-09.40 Alergija na gljivice i astma
                       Vesna Tomić-Spirić
09.40-10.00 Karakteristike polipoze nosa kod pacijenata sa teškom astmom
                       Maja Buljčik
10.00-10.20 Značaj gastroezofagealnog refluksa kod pacijenata sa astmom
                      Slobodan Mitrović

10.20.-10.40 KAFE PAUZA

FAKTORI RIZIKA I ASTMA
Predsedavajući: Zorica Lazić, Vladimir Žugić

10.40-11.00 Kako razlikovati tešku astmu i HOBP?
                      Vladimir Žugić
11.00-11.20 Depresija i astma – naša iskustva
                     Violeta Kolarov
11.20-11.40 OSA i astma
                    Miodrag Vukčević
11.40-12.00 Metabolički sindrom i astma
                     Ivan Kopitović
12.00-12.20 Uticaj fizičke aktivnosti na kontrolu astme
                     Danijela Kuhajda

12.20-13.00 KRATKI PRIKAZI SLUČAJEVA
Predsedavajući: Ivan Kopitović, Miroslav Ilić

13.00.-13.15 Diskusija i zatvaranje sastanka

13.15.- 14.15 RUČAK


Cena kotizacije – 120e*

*Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema zvaničnom srednjem kursu NBS na dan izdavanja predračuna

 

Kotizacija uključuje:

Učešće u naučnom programu
Posetu izložbenom prostoru
Radni materijal
Sertifikat o učešću
Kafe pauze i  ručak predviđene programom
Svečanu večeru

 

Prijava za učešće:

 

CAPTCHA image

This helps us prevent spam, thank you.UNIVERZITET U NOVOM SADU
ZGRADA REKTORATA
Bul. Zorana Đinđića 1
Novi Sad


Za sve informacije vezane za sponzorske pakete možete se obratiti tehinčkom organizatoru na e-mail: mice@panacomp.net

 

SHARE IT: