7. SIMPOZIJUM GINEKOLOŠKE ONKOLOGIJE, APRIL 2019.

“ Ginekološka onkologija za primarni,sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite“ 12. april 2019. godine Velika Sala Skupštine APV- Novi Sad Vladike Platona bb, 21101 Novi Sad. Stručni profil: specijalisti ginekologije i akušerstva, internisti-onkolozi, specijalizanti ginekologije i akušerstva, patolozi. Kotizacija: 5500 din. sa PDV-om 2800 din. sa PDV-om za članove UGOS-a, neophodna potvrda uplate članarine za 2019. godinu 2800 din. … Continue reading 7. SIMPOZIJUM GINEKOLOŠKE ONKOLOGIJE, APRIL 2019.