7. SIMPOZIJUM GINEKOLOŠKE ONKOLOGIJE, APRIL 2019.

Ginekološka onkologija za primarni,sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite

12. april 2019. godine

Velika Sala Skupštine APV- Novi Sad
Vladike Platona bb, 21101 Novi Sad.

Stručni profil: specijalisti ginekologije i akušerstva, internisti-onkolozi, specijalizanti ginekologije i akušerstva, patolozi.

Kotizacija:
5500 din. sa PDV-om
2800 din. sa PDV-om za članove UGOS-a, neophodna potvrda uplate članarine za 2019. godinu
2800 din. sa PDV-om za članove ESGO-a, neophodna potvrda uplate članarine za 2019. godinu
6500 din sa PDV-om za prijave i uplate na licu mesta
Specijalizanti – gratis, neophodna potvrda statusa

Akreditacija:
Akreditacija ZSS, 19.11.2018.
Br.ak. А-1-2512/18

Drugo Obaveštenje FLAJER sa programom simpozijuma.
Obaveštenje o uplati članarine preuzmite OVDE.

ZA REGISTRACIJU KLIKNITE OVDE

Registraciona forma

NAPOMENA: Prezime, ime i broj licence biće štampani na sertifikatu onako kako su upisani u registracionoj prijavi. Promene na licu mesta neće biti moguće.

Browse...

Maximum size 10MB (jpg, jpeg, png, gif)

Browse...

Maximum size 10MB (jpg, jpeg, png, gif)

Ime osobe, e-mail ili telefon

Please wait...
SHARE IT: